Samtale som virker

DSC04048.jpg

Psykologisk rådgivning

Alle trenger noen å snakke med. I løpet av livet kan vi oppleve ting som gjør at det kan være godt å snakke med noen som står utenfor, som ikke har egeninteresse i det du sier og mener. Hos oss får du en god samtalepartner, som kan være en generell støtte, eller hjelpe deg eller dere med råd og veiledning til helt konkrete problemstillinger og plager.

Hva kan vi hjelpe med?

Vi møter et bredt spekter av mennesker, med ulike utfordringer. Noen trenger å lufte tankene, andre strever med mer konkrete problemer, som stress, uro og engstelse, selvfølelse, nedstemthet, eller søvnvansker.  Andre har vansker i parforholdet, i familien, eller i foreldrerollen. Som mennesker flest, har våre folk styrker og svakheter, så sørg for å bestille time hos den du tror vil kunne passe best for deg. Les mer om folkene våre her.

DSC04289.jpg
DSC04120.jpg

Trygt og profesjonelt

Folkene våre er sosial- og helsefaglig utdannet, så du kan være trygg på at det vi tilbyr er faglig godt forankret. Tilbudet hos Psyk Assist defineres som helsehjelp, og dermed underlagt et strengt lovverk som blant annet regulerer taushetsplikt, pasientrettigheter, og hvilken hjelp som kanm gis. Om vår egen kompetanse ikke er tilstrekkelig, kan du være trygg på at vi ber om bistand fra andre. Vi har derfor et nært samarbeid med psykologspesialist i SPIRE Psykologtjeneste.